Onroerende zaken

Hier kunt u ons aanbod vinden voor zowel onroerend goed als landverhuur.
Petten2.jpg
Petten2.jpg

Petten.jpg
Petten.jpg

1898614_483023811799870_878144816_o (1).jpg
1898614_483023811799870_878144816_o (1).jpg

Petten2.jpg
Petten2.jpg

1/3
Bergen, landverkoop

 

De firma Hopman uit Petten heeft aangegeven, en ons opdracht gegeven om

te verkopen, een strategisch gelegen perceel bollengrond ter grootte

van ca. 10 ha.. Dit perceel is gelegen nabij de Bergerweg achter nr. 139 in

de gemeente Bergen. Dit object kan ook beschouwd worden als object om in de

toekomst te ruilen, omdat er in directe nabijheid kantoren, scholen en overige grote instellingen en bedrijvigheid aanwezig is.

De kwaliteit van het land is prima, goed gedraineerd, en geschikt voor de teelt van alle soorten bloembollen of andere land- of tuinbouw. Verder liggen de percelen in een natuurlijke omgeving en de gemeentelijke bestemming is agrarisch zonder bebouwing.